Category: Tutorials

RxSwift UIKit

Hướng dẫn sử dụng RxSwift với UIKit. Trình bày các vấn đề thường gặp trong UIKit và cách giải quyết bằng RxSwift. Và cách tương tác với API. Read More

Giới thiệu và tổng hợp các bài viết về phần Basic RxSwift. Và cách tiếp cận & lộ trình học Basic RxSwift cho người mới bắt đầu. Read More

Kỷ niệm ngày quốc khánh Việt Nam, mình sẽ hướng dẫn bạn vẽ quốc kỳ Việt Nam bằng ngôn ngữ lập trình Swift với Playground. Read More

Hướng dẫn các cách cài đặt và cấu hình UIScrollView với Auto layout một cách tự động với content của UIScrollView. Cách mới trên Xcode 11. Read More

“Sign in with Apple” là cách thức giúp người dùng có thể đăng ký, đăng nhập tài khoản và sử dụng app, website của bạn. Cùng nhau thực hiện nó nào! Read More

Bài viết hướng dẫn bạn thêm các Swipe Actions trong UITableViewCell một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Và không phải thay đổi cấu trúc của Cell & Table. Read More

Phần 2 của series Combine sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề cơ bản khi làm việc với UIKit. Hướng dẫn tích hợp Combine Code với iOS Project. Read More

Tìm hiểu về Combine Framework của Apple, cũng như các thành phần cơ bản và cách hoạt động. Hướng dẫn lập trình Reactive với Combine ở mức độ cơ bản. Read More

Nếu bạn là một 1 iOS developer và đang cô đơn trong mùa Valentine này. Bài viết này sẽ giúp bạn cảm thấy được yêu thương nhiều hơn. Read More

Tutorial nhỏ hướng dẫn các cách loading/download image từ một URL với swift, mà không sử dụng thư viện. Read More

Đây là bài viết tổng hợp các phần thuộc seri Lập trình iOS cho mọi người.  Read More

Hướng dẫn về TestFlight, hàng chính chủ Apple. Để triển khai ứng dụng trong các giai đoạn testing beta hay alpha và quản lý internal & external testers. Read More

Hướng dẫn auto depoy iOS Application với Firebase và TravisCI. Quản lý tester, môi trường và version của các bản build app iOS. Read More

Tìm hiểu sơ lược và cách deploy app (bằng tay) tới được tester hay khách hàng, bằng Firebase – App Distribution. Read More

I made several mistakes, but I think that finally found a good way to setup a MacOS as development machine. Read More