Category: SwiftUI

Tìm hiểu về Observation Framework trong Swift & SwiftUI về những điểm chuẩn hóa mới đối với việc phát triển ứng dụng theo Observer Pattern. Read More

Bài viết hướng dẫn cơ bản về Map & MapKit trên code SwiftUI. Một số khái niệm, cách hiển thị và tương tác với Map & MapKit. Read More

SwiftData

Tìm hiểu về các thao tác Sorts & Filters dữ liệu với SwiftData. Hướng dẫn cách áp dụng chúng vào dự án SwiftUI. Read More

SwiftData

Cùng nhau tìm hiểu về SwiftData trong hệ sinh tái của Apple với SwiftUI code. Nắm bắt được cái nhìn tổng quan đầu tiên về SwiftData là gì. Read More

KeyPath

Tìm hiểu cơ bản về KeyPath trong iOS & Swift. Phân biệt và cách sử dụng chúng. Khám phá thêm các tiện ích mà nó mang lại. Read More

Opaque Type

Tìm hiểu khái niệm Opaque Type trong Swift. Giải quyết các vấn đề với function, protocol và Generic. Ưu và nhược điểm của Opaque Type. Read More

Grid Layout

Bài viết tổng hợp về Grid Layout trong SwiftUI. Cách bố cục cơ bản với các đổi tượng LazyVGrid & LazyHGrid. Các cách kết hợp bố cục nâng cao. Read More

Hướng dẫn tạo giao diện phức tạp với Multiple Grids hay Grid in Grid. Cách biến đổi bố cục & handle các sự kiện ảnh hưởng tới bố cục. Read More

Bài viết Switching Grid Layout sẽ hướng dẫn bạn thay đổi bố cục giao diện của các Grid Layout trong SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về chủ đề Section in Grid. Cách bạn sẽ trình bày bố cục giao diện theo Grid Layout và có phân chia nội dung và custom các Section. Read More

Thiết lập bố cục giao diện của các Grid Layout với GridItem. Sự khác nhau & sự ảnh hưởng của Array GridItem cho toàn bộ giao diện Grid. Read More

Tìm hiểu về bố cục giao diện mới với Basic Grid trong SwiftUI. Các thành phần cấu tạo và cách hoạt động của các LazyVGrid & LazyHGrid. Read More

Routing

Bài viết tổng hợp về Điều hướng (Routing) trong SwiftUI. Các đối tượng chính phục vụ điều hướng. Và cách điều hướng trong ứng dụng SwiftUI. Read More

Change Root là công việc thay đổi xử lý các luồng màn hình trong một ứng dụng. Bài viết sẽ hướng dẫn cách Change Root trong SwiftUI App. Read More

Một tính năng ẩn của NavigationView đó là SideBar. Bạn sẽ có được một cách điều hướng mới và kết hợp với List để có được bố cụ giao diện mới. Read More

1 2 3 6