Category: SwiftUI

Hướng dẫn cơ bản để bạn có thể tạo nên UI cho ứng dụng đầu tiên của mình với SwiftUI. Những điều cần lưu ý khi thao tác với UI. Read More

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng SwiftUI, tuỳ chỉnh hiển thị. Những điều cơ bản cần nắm khi bắt đầu tìm hiểu về SwiftUI và trong iOS. Read More

Render một gradients cho View hay cho Background trong vòng 1 nốt nhạc với SwiftUI. Read More

Bài viết hướng dần cách làm giao diện full-screen với tất cả các loại iDevice của apple. Và tủy chỉnh SafeArea để giao diện được đẹp nhât. Read More

Chúng ta sẽ tiếp tục với việc lấy sự kiện của người dùng lên giao diện ứng dụng của mình với Tap Gestures của SwiftUI. Read More

Chúng ta sẽ tiếp tục với thao tác nhỏ là lấy sự kiện của người dùng. Đây chính là IBAction của UIKit. Read More

Hôm nay, mình sẽ giải quyết 1 vấn đề nhỏ nhưng khác là nhức đầu cho các bạn mới từ UIKit chuyển sang SwiftUI. Đó là set size cho 1 view bất kì. Read More

Chúng ta vẫn có thể chạy SwiftUI với MacOS 10.14.5 và trên Xcode 11.x (beta) nhưng trên Playgroundhuyền thoại. Read More

Bắt đầu project đầu tiên với SwiftUI. Làm quen với cú pháp mới, thao tác giao diện, edit preview. Read More

Bài viết này chỉ mang tính chất liệt kê cho bạn có 1 cái hình dung và có cái nhìn quen thuộc nhiều hơn. Read More