Category: SwiftUI

Chúng ta sẽ tiếp tục với thao tác nhỏ là lấy sự kiện của người dùng. Đây chính là IBAction của UIKit. Read More

Hôm nay, mình sẽ giải quyết 1 vấn đề nhỏ nhưng khác là nhức đầu cho các bạn mới từ UIKit chuyển sang SwiftUI. Đó là set size cho 1 view bất kì. Read More

Chúng ta vẫn có thể chạy SwiftUI với MacOS 10.14.5 và trên Xcode 11.x (beta) nhưng trên Playgroundhuyền thoại. Read More

Bắt đầu project đầu tiên với SwiftUI. Làm quen với cú pháp mới, thao tác giao diện, edit preview. Read More

Bài viết này chỉ mang tính chất liệt kê cho bạn có 1 cái hình dung và có cái nhìn quen thuộc nhiều hơn. Read More

1 4 5 6