Category: iOS & Swift

async await

Hướng dẫn cho bạn về các cách sử dụng async/await trong việc tương tác với Rest API. Các điểm tối ưu hơn so với cách dùng trước đây. Read More

async await

Cùng nhau tìm hiểu về async/await trong 10 phút (có thể hơn) với Swift 5.5. Chuẩn bị những kiến thức cơ bản cho hành trình Concurrency. Read More

Hướng dẫn bạn build ứng dụng iOS/iPadOS lên trên MacOS với Mac Catalyst. Và cách để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh cho MacOS. Read More

Chúng ta tiếp tục với nền tảng WatchOS & Apple Watch. Tìm hiểu SwiftUI có thể build lên các thiết bị Apple Watch như thế nào. Read More

Hướng dẫn các tái sử dụng và đóng gói các struct/class Swift bằng Swift Package. Áp dùng chúng cho các project làm việc với SwiftUI. Read More

Hướng dẫn bạn tạo được một danh sách với một thế lực mới hoàn toàn. Đó là UIListContentView & UIListContentConfiguration. Read More

Tổng hợp các bài viết về Protocol & Closure trong Swift và lập trình iOS. Giúp cho bạn tìm hiểu, phân biệt và sử dụng tốt hơn. Read More

Tìm hiểu các trường hợp áp dụng Delegates & Closure Callback. Và bạn có thể lựa chọn được phương pháp nào hiệu quả nhất trong mỗi trường hợp Read More

Cùng nhau khám phá tiếp về Protocol & Closure với chủ đề xử lý bất đồng bộ (Asynchronous). Từ đó tìm ra điểm giống & khác nhau trong xử lý. Read More

Tìm hiểu về cách truyền dữ liệu giữa các đối tượng thông qua hai phương pháp là Protocol và Closure. Sự tương đồng trong cách sử dụng. Read More

Tìm hiểu những tính năng mới được thêm vào và những cập nhật mới trong ngôn ngữ Swift, với phiên bản mới nhất là Swift 5.3. Read More

Tìm hiểu về Convenience Initializer được sử dụng trong việc khởi tạo các đối tượng. Cũng như các cách sử dụng nó sao cho hợp lý trong file code. Read More

Một bài viết hướng dẫn nâng cấp nhỏ cho Optional Binding trong Swift. Và sẽ đem lại trải nghiệm mới cho bạn trong cách handle Optional. Read More

Hãy nói lời từ biệt với Data Source truyền thống, với protocol trong Collection View. Và chuyển qua sử dụng Diffable Data Source. Read More

Bài viết hướng dẫn bạn thêm các Swipe Actions trong UITableViewCell một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Và không phải thay đổi cấu trúc của Cell & Table. Read More