Month: February 2021

Hướng dẫn cơ bản để bạn có thể tạo nên UI cho ứng dụng đầu tiên của mình với SwiftUI. Những điều cần lưu ý khi thao tác với UI. Read More

Hướng dẫn tạo project đầu tiên bằng SwiftUI, tuỳ chỉnh hiển thị. Những điều cơ bản cần nắm khi bắt đầu tìm hiểu về SwiftUI và trong iOS. Read More

Tin học là một ngành khoa học có mục tiêu là phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin … Read More