Month: November 2019

Trả lời câu hỏi điên khùng nhất, cũng như mệt mỏi nhất của giới lập trình. Cung cấp thêm các đặc trưng riêng của function trong ngôn ngữ Swift. Read More

Chữ TUỆ (慧 ) trong “Trí tuệ” hay “thông tuệ” chiếu theo lục thư là chữ hình thanh kết cấu trên dưới. Read More

Hướng dẫn việc Custom UITableViewCell với phương pháp load nib name. Cập nhật dữ liệu động cho Table View. Read More

Tìm hiểu về cơ bản của UITableView. Cách hoạt động của các delegate & datasource. Hiển thị một danh sách đơn giản. Read More

THÂN THỂ cần linh hoạt, vận động. TÂM TRÍ cần tĩnh lặng, thảnh thơi. Read More

Tìm hiểu về mô hình MVC trong lập trình iOS. Chức năng và hoạt động của từng thành phần trong mô hình MVC. Read More

Tìm hiểu về mẫu design pattern Singleton trong Swift. Các kiểu và các cách viết Singleton, cũng như ưu nhược điểm từng loại. Read More

Tìm hiểu về Navigation Controller và cách điều hướng các màn hình trong ứng dụng iOS với Swift. Read More

Sau bao nhiêu năm làm việc, thì mới ngộ ra một điều là tất cả mã nguồn đều là rác. Read More

Các tính năng nâng cao của Grand Central Dispatch trong việc quản lý và thưc thi các tác vụ trong Swift. Read More

Nỗ não với Grand Central Dispatch (GCP) trong Swift. Tìm hiểu và sử dụng Queue một cách cơ bản nhất. Read More

Tìm hiểu về cuộc đời đầy đau khổ và đắng cay của ViewController. Read More