Người ta nói rằng Hạnh phúc là một cuộc hành trình chứ không phải đích đến. Read More

Hiểu đơn giản thì S.O.L.I.D làm cho source code đẹp hơn và dev/coder yêu đời hơn. Read More

Hướng dẫn về TestFlight, hàng chính chủ Apple. Để triển khai ứng dụng trong các giai đoạn testing beta hay alpha và quản lý internal & external testers. Read More

Hướng dẫn auto depoy iOS Application với Firebase và TravisCI. Quản lý tester, môi trường và version của các bản build app iOS. Read More

20 điều dân IT cần làm trước năm 30 tuổi. Read More

Tìm hiểu sơ lược và cách deploy app (bằng tay) tới được tester hay khách hàng, bằng Firebase – App Distribution. Read More

I made several mistakes, but I think that finally found a good way to setup a MacOS as development machine. Read More

Giới thiệu về Crashlytics. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình project với Crashlytics. Quản lý version và build trên Firebase. Read More

Thiết kế ứng dụng AR đơn giản mà không cần phải coding, với sử dụng Reality Composer trên iPhone. Read More

Tạo iOS project không sử dụng storyboard với Xcode 11 và Swift 5.1 Read More

“Hello world” hay chương trình “Hello world” là chương trình máy tính in ra dòng chữ “Hello world” trên thiết bị hiển thị. Read More

Mọi thứ đã hoạt động một cách trơn tru rồi nhưng để thực sự thông minh hơn và tiện lợi hơn thì máy CI sẽ tự động build đúng theo cấu hình tương ứng với với những cài đặt của mình. Read More

Hướng dẫn auto depoy iOS Application với Fabric và TravisCI. Quản lý tester, môi trường và version của các bản build app iOS. Read More

Hướng dẫn cơ bản về cài đặt, cấu hình và sử dụng Fastlane. Viết script để build iOS Project ở local và cấu hình auto test & build với Tracvis CI. Read More

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Certificate và Provisioning profile lên Travis CI. Read More

1 6 7 8 9 10