Category: Code

Hướng dẫn cấu hình SwiftLint & LinterBot để auto review code cho pull request, check conventions, report, comment các issues lên Github. Read More

Hướng dẫn cấu hình Travis CI cho iOS Project trên GitHub. Để thực hiện việc auto build/run, auto review code, auto run unittest & uitest. Read More

Videos Mini series SwiftUI – Working with List. Xcode 11.0 beta1, Swift 5.1. Read More

Bài viết này sẽ hướng dẫn mọi người cách cấu hình iOS Project cho nhiều môi trường với việc sử dụng Xcode Configuration (với định dạng *.xcconfig). Read More

Hướng dẫn việc cài đặt bundle và quản lý các thư viện cho iOS Project. Read More

Hướng dẫn cấu hình và cài đặt CI/CD cho iOS Project với Tracis-CI & Fastlane. Sử dụng các tool automation cho testing, review code, build và deploy app. Read More

Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về chế độ DarkMode một chút và demo nho nhỏ về sử dụng DarkMode trong iOS App. Read More

Render một gradients cho View hay cho Background trong vòng 1 nốt nhạc với SwiftUI. Read More

Bài viết hướng dần cách làm giao diện full-screen với tất cả các loại iDevice của apple. Và tủy chỉnh SafeArea để giao diện được đẹp nhât. Read More

Chúng ta sẽ tiếp tục với việc lấy sự kiện của người dùng lên giao diện ứng dụng của mình với Tap Gestures của SwiftUI. Read More

Chúng ta sẽ tiếp tục với thao tác nhỏ là lấy sự kiện của người dùng. Đây chính là IBAction của UIKit. Read More

Hôm nay, mình sẽ giải quyết 1 vấn đề nhỏ nhưng khác là nhức đầu cho các bạn mới từ UIKit chuyển sang SwiftUI. Đó là set size cho 1 view bất kì. Read More

Chúng ta vẫn có thể chạy SwiftUI với MacOS 10.14.5 và trên Xcode 11.x (beta) nhưng trên Playgroundhuyền thoại. Read More

Bắt đầu project đầu tiên với SwiftUI. Làm quen với cú pháp mới, thao tác giao diện, edit preview. Read More

Bài viết này chỉ mang tính chất liệt kê cho bạn có 1 cái hình dung và có cái nhìn quen thuộc nhiều hơn. Read More

1 4 5 6