Month: July 2021

Tìm hiểu về nghệ thuật sử dụng Observation trong ứng dụng SwiftUI. Nó sẽ giải quyết bài toán với các kiểu dữ liệu phức tạp hơn. Read More

Tìm hiểu về khái niệm “The single source of truth” được SwiftUI sử dụng. Cách thức hoạt động của nó. Và các cách sử dụng. Read More

Tìm hiểu về Property Wrapper trong 10 phút (hoặc hơn). Cách tạo và cấu trúc của một Property Wrapper, cách sử dụng & lưu ý khi sử dụng. Read More

Tìm hiểu về trạng thái của giao diện (State) trong SwiftUI. Sự ảnh hưởng giữa dữ liệu và giao diện & cách quản lý các biến State. Read More

Tìm hiểu về tổng quan State & Data Flow trong SwiftUI. Các công cụ của SwiftUI để hỗ trợ việc tương tác với dòng chảy dữ liệu trong ứng dụng. Read More

UI Controls

Bài viết tổng hợp các phần liên quan tới các UI Controls cơ bản mà bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong việc thiết kế ứng dụng SwiftUI. Read More

Tìm hiểu về các UI Control liên quan tới bố cục (layout) trong SwiftUI. Đó là các Stack & Container. Các tính chất & cách dùng của chúng. Read More

MainActor

Tiếp tục tìm hiểu MainActor với việc giải quyết vấn đề chạy đua dữ liệu trên MainThread. Và các cách sử dụng khác cho @MainActor trong Swift. Read More

MainActor

Cùng nhau tìm hiểu về hoạt động UI trên Main Thread và MainActor là gì. MainActor sẽ giải quyết được những vấn đề gì với UI trên Main Thread. Read More