Tag: swift 6

Swift 6 là một bản nâng cấp với nhiều cải tiến lớn cho Concurrency. Giúp cho các đoạn mã về xử lý đồng thời đơn giản và hiệu quả hơn. Điều quan trọng chính là các tính năng về Concurrency trong Swift 6. Read More