Tag: singleton

Tìm hiểu về mẫu design pattern Singleton trong Swift. Các kiểu và các cách viết Singleton, cũng như ưu nhược điểm từng loại. Read More