Tag: encoding

Tìm hiểu nhanh về Encoding và Decoding trong Swift. Các cách chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động hoặc bằng tay. Custom các function chuyển đổi. Read More