Tag: blog

“Hello world” hay chương trình “Hello world” là chương trình máy tính in ra dòng chữ “Hello world” trên thiết bị hiển thị. Read More

Grammar Pedantry Syndrome là một dạng của chứng “Rối loạn ám ảnh cưỡng chế” (Obsessive compilsive disorder – OCD) – chứng rối loạn lo âu khá nổi tiếng trong các bộ phim về khoa học. Read More

Chào mọi người! Read More