Month: June 2024

python

Giới thiệu cuốn sách “300 Bài code thiếu nhi bằng Python”. Giúp cho các bạn học Python một đỡ nhàm chán, thông qua 300 bài tập thú vị. Read More